Медитация по време на любов

Миналото в погледа –
неузрели плодове
обсипват летен път
по пладне

***

Между две морета
тънат цветове,
падат нощите при изгрев –
капка черно върху миглите

***

Сърдечна инкарнация –
дълги словни нишки
в миглите на лятото

***

Чисти езера,
като ядрото кристални
на всяко различно мълчание

***

Вода под стъпалата:
анахронично Вчера…,
недояден разговор

***

Вчерашен сезон
е тялото на вятъра –
проговаряне във всяка пауза
на без-черното

***

Търсенето
като бъдеще –
овал на усмивката

***
Лисващи обекти –
огледалата на романтиката
в безлистие

***

Дишай
под и във – отвъд
четирите елемента
Вътре и Вън –
аморфната риба на Аза

***

Атоми въздух,
когато се вгледаш
в очното слънце насреща

***

Ведра са очите,
когато падне звездата на Август
в морето

***

Няма босонога дума,
когато мастилото съхне на вятър
ведно с устните на хаоса

***

Реклами
Published in: on 06.11.2017 at 18:58  Вашият коментар